Email je nejrozšířenější komunikační platformou na světě, kterou používáme každý den pro sdílení informací. Outlook je hlavním nástrojem pro odesílání zpráv a dokumentů. Tato operace, která může vypadat jednoduše má mnoho omezení na pozadí. Zaprvé je to omezení velikosti, obvykle je problém zaslat dokument větší než 10 MB.    
 
Posílání velkých souborů přes email je také noční můra správců poštovního serveru Microsoft Exchange, jelikož soubory jsou ukládány v databázích v mnohočetných kopiích a zabírají mnoho místa a dochází k rychlému zaplnění kvóty poštovní schránky. Někdo pro sdílení dokumentů používá Dropbox, nebo OneDrive, které vyřeší problém s místem, ale pořád se nejedná o nejlepší řešení. Dalším bodem je bezpečnost, kdy u takto nasdílených dat nemáte přehled o tom, kdo dokument otevíral, nebo jestli byl přeposlán dále.

officeGATE spolu s contentACCESS vám nabízí řešení tohoto problému, které vám zaručí bezpečné zacházení a ukládání vašich souborů. Všichni contentACCESS uživatelé získají přístup k speciální složce s názvem „My shares“, kterou v officeGATE naleznete po rozkliknutí contentACCESS providera. Při nahrávání souborů do složky „My shares“ aplikace automaticky vygeneruje odkaz na daný soubor, který pak můžete poslat jiným uživatelům.

official officeGATE logo of TECH-ARROW      

Máte na výběr dvě možnosti, jak sdílet velké soubory. První možnost je z panelu nástrojů použít funkci „sdílet s contentACCESS“, druhá možnost je použít funkci „Sdílet nový soubor“ z kontextové nabídky složky „My shares“.

Před dokončením nahrání požadovaného souboru je uživatel upozorněn pop-up oknem s dialogem, kde může nastavit expirační datum (časový úsek, jak dlouho má být soubor dostupný pro stažení) a limit počtu stáhnutí souboru. Takto jsou vaše data sdílena a uložena bezpečně.