Nedávno sme vydali novú verziu contentACCESSu s mnohými vylepšeniami a novými funkciami.          
Archiváciu vidíme oveľa viac ako len ukladanie dát po dlhšiu dobu – preto našim zákazníkom poskytujeme veľa praktických používateľských nástrojov, ktoré môžu výrazne zvýšiť ich produktivitu. Na druhú stranu sa staráme aj o robustnosť riešenia, jeho zabezpečenie a umožnenie bezpečnej archivácie jednoducho a efektívne.

Archivácia tak jednoducho, ako sa to len dá

Archivácia by nemala byť komplikovaným procesom a komplikovanou technológiou. Z tohto pohľadu určite oceníte jednoduchú inštaláciu systému a schopnosť archivovať dáta z rôznych zdrojov a systémov. Pre každý zdroj a skupinu užívateľov potom môžete nastaviť pravidlá a práva tak, aby contentACCESS zabezpečil bezpečné ukladanie dát a správny životný cyklus podľa typu a dôležitosti položky. Na druhú stranu je nutné mať na pamäti, že s dátami je treba neustále pracovať. Vďaka svojej architektúre umožňuje contentACCESS rýchle a presné vyhľadávanie vo veľkých objemoch dát.

Čo znamená archivácia?

Objem spracovávaných dát rastie každým dňom. Jedná sa o emaily, PDF súbory, súbory programu Word, Excel a ďalšie typy dokumentov, ktoré môžu obsahovať dôležité informácie. Najväčšou výzvou je nájsť správny spôsob triedenia, zabezpečenia a uchovania týchto dát pre budúce potreby. Často je však nutné aj pracovať s týmito starými dátami a získať informácie v nich obsiahnuté, sprístupniť ich užívateľovi, alebo ich prehľadať v zmysle GDPR. contentACCESS môže vašim partnerom a zákazníkom pomôcť nielen s týmito, ale aj s mnohými ďalšími požiadavkami na zjednodušenie práce. Prečítajte si viac…

S čím sme schopní pomôcť:

  • Centrálna archivácia rôznych typov dát a dátových zdrojov
  • Full-textové vyhľadávanie
  • Optimalizácia objemu dát a odľahčenie produkčných systémov
  • Centrálny nástroj pre riadenie životného cyklu dokumentov
  • Migrácia dát medzi systémami
  • Bezpečné cloudové úložisko (Office 365 a ďalšie)
  • GDPR vyhľadávacie nástroje
  • Užívateľské nástroje pre MS Outlook a mobilné zariadenia


contentACCESS.Email_.Archive-2

Upgradujte svoj starý archív!

Premýšľate o nahradení archívu úplne novým riešením? Nie je váš starší archív už ďalej schopný udržať krok s novými požiadavkami moderného archívu? Vďaka našim skúsenostiam z posledných dvoch desaťročí vieme ľahko upgradovať viac ako 25 starších archivačných systémov na contentACCESS. Koncoví užívatelia môžu pracovať so systémami bez akéhokoľvek výpadku služby. Jednoducho prepojte svoj nový archív contentACCESS so svojimi starými dátami a vychutnajte si výhody modernej, špičkové archivačné technológie. Prečítajte si viac…


Znie vám to zaujímavo? Neváhajte a kontaktujte nás pre demo!